Föreningsbidrag inom idrotts- och fritidsområdet

Ideella föreningar utgör basen i idrotts- och fritidsverksamheten. En ideell förening kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. Målet med de kommunala bidragen är att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del av den totala kostnaden.