Jämställdhetspris och Hållbarhetspris

Varbergs kommun delar årligen ut ett antal stipendier, priser och utmärkelser till individer eller grupper som gjort särskilda insatser inom olika områden.

Jämställdhetspriset

Varbergs kommun har ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg. Priset består av en prissumma på 15 000 kronor och syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra, och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela kommunen.

Läs mer om jämställdhetspriset

Hållbarhetspriset

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Läs mer om hållbarhetspriset

Publicerad den:

Senast Ändrad: