Varbergs kommuns hållbarhetspris

Som ekokommun har Varberg en ambition att gå före, dela med sig av erfarenheter och lyfta fram goda exempel som bidrar till hållbar utveckling. Därför delar vi varje år ut ett hållbarhetspris för att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling.

Logga Hållbarhetspris

Hållbarhetspriset 2024

Vet du någon person, förening, företag eller organisation som visar goda exempel på engagemang och initiativ för hållbar utveckling? Bidrar du själv eller någon i din omgivning med värdefulla insatser som bidrar till en bättre miljö, tar vara på våra resurser eller skapar social gemenskap? Glöm då inte att skicka in en nominering till Varbergs kommuns hållbarhetspris 2024.

Juryn består av representanter från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden och FN-föreningen. Hållbarhetspriset består av en prissumma på 15 000 kr och ett diplom. Priset delas ut i samband med kommunens nationaldagsfirande.

Kriterier för priset

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: miljön, ekonomin och det sociala. Varbergs kommuns hållbarhetspris delas ut för insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle. Juryn ska premiera insatser som:

  • kan tjäna som goda exempel, nu och i framtiden
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Så nominerar du

Du kan nominera en förening, organisation, företag eller enskild person som visar goda exempel på initiativ och engagemang för hållbar utveckling.

Glöm inte att motivera din nominering och att ange dina kontaktuppgifter.

Du kan nominera via formuläret nedan, e-post eller per vanlig post.
Nominera senast den 31 mars 2024.

Nominera via formuläret

Nominera via e-post eller vanlig post

E-post:

ks@varberg.se

Vanlig post

Varbergs kommun
432 80 Varberg
Märk ärendet/kuvertet ”Hållbarhetspris”.
Tänk på att nomineringen skall ha inkommit senast den 31 mars.

Tidigare pristagare

Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut miljöpriset, som bytte namn till hållbarhetspriset 2019.

Vinnare av hållbarhetspriset 2023

Varbergs kommuns hållbarhetspris 2023 tilldelas Sparbanksstiftelsen Varberg och företaget Evia. Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling utifrån respektives kandidats förutsättningar.

Juryns motivering

Juryn anser att Sparbankstiftelsen Varberg är unik i sitt slag som satsar stora medel på stöd till civilsamhället och den gröna omställningen. Stiftelsen har långsiktigt investerat i social hållbarhet genom stöd till kultur, forskning och föreningsliv i hela kommunen.

Evia är ett lokalt nytänkande företag som utvecklar produkter och lösningar för ett mer hållbart byggande. De verkar inom ramen för cirkulär ekonomi som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan. De har dessutom ett engagemang både lokalt och globalt som bidrar till social hållbarhet.

Bryggan – Bryggan 30 och Ida Johansson – Turn Consulting

Bryggan – Bryggan 30 är en verksamhet som hjälper människor som av olika anledningar står utanför arbetslivet och ett socialt sammanhang. Genom arbetsträning, rehabilitering och språkträning ges individer möjligheten att utifrån sin egen kapacitet öka sin förmåga att närma sig arbetsmarknaden, samtidigt som de får redskap och strategier för att kunna hantera sin livssituation.

Med sin handlingskraft och fokus på inte bara social hållbarhet, utan även ekologisk och ekonomisk hållbarhet, är Bryggan – Bryggan 30 en unik och nyskapande verksamhet som inspirerar och väcker intresse även utanför kommunens gränser. Verksamheten bidrar till att skapa bättre förutsättningar för många av kommunens invånare på lång sikt.

Idas Johanssons Turn Consulting är en rekryteringsplattform som genom Artificial Intelligence kopplar samman arbetsgivare med arbetssökande studenter från 16 års ålder.

Genom anonymisering och automatisering bryter Ida och Turn Consulting ny mark i rekryteringsbranschen som ger unga, oavsett social bakgrund, hudfärg eller efternamn, samma möjlighet att komma in i arbetslivet. För att bygga en hållbar stad måste det satsas på framtidens kompetens och just det arbetar Ida och Turn Consulting med.

Bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 och Varberg Energi AB

Vinnarna prisas för sina goda initiativ och bidrag till en hållbar utveckling utifrån respektives kandidats förutsättningar.

Bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 är en förening som ligger i framkant och vågar satsa på hållbara investeringar. Med sin handlingskraft och sitt hållberhetsfokus är bostadsrättsföreningen ett gott föredöme för andra. Genom sitt miljöfokus bidrar den och inspirerar till hållbara lösningar för fler än bara sina medlemmar.

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara energialternativ och har nu nått målet att vara 100 % fossilfri i egen verksamhet. Med framtidsinriktade projekt som fjärrkyla och energilagring i batterier visar bolaget på goda exempel och skapar förutsättningar för kommunens invånare och verksamheter att bli mer hållbara nu och i framtiden.

Egon Andersson och Stora Coop

Egon Andersson är ett gott exempel på hur det i vardagen går att bidra till en hållbar utveckling genom nytänkande, handlingskraft och mod att våga pröva nya tekniska lösningar. Hans intresse för hållbarhet och teknik skapar ringar på vattnet när han engagerat sprider kunskap för att inspirera andra.

Hos Stora Coop Varberg går mat, hälsa och hållbarhet hand i hand. Genom kreativa och nytänkande lösningar utvecklar butiken sitt arbete för en hållbar utveckling, med målet att det ska vara lätt för kunderna att göra hållbara val. Stora Coop Varberg vill också vara en positiv kraft för lokalsamhället, bland annat med satsningar riktade till barn och unga. Deras handlingskraft att fatta hållbara beslut gör dem till ett föredöme för andra företag.

Peder Skrivares skola

Peder Skrivares Skola i Varberg har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi, som är ett nyckelbegrepp inom hållbar utveckling. Arbetet har gett stora ringar på vattnet inom näringslivet och internationellt. Det har både ökat elevernas kunskap kring hållbarhet och cirkulär ekonomi, och gjort ämnet levande genom att skapa samarbeten med aktörer utanför skolan. Detta goda exempel som inspirerar ungdomar att tänka, prova och aktivt verka för hållbarhet och en cirkulär omställning visar på ett stort engagemang och handlingskraft som får uttryck inte bara idag utan även i framtiden.

Nyfiken på fler pristagare?

Här kan du se samtliga tidigare pristagare, 1992–2021 Pdf, 37.4 kB..

Publicerad den:

Senast Ändrad: