Jämställdhetspris

Varbergs kommun har ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg. Här kan du skicka in din nominering.

Jämställdhetspriset består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom. Du kan nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet.

Kriterier för priset

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.
  • Visar på nytänkande och/eller långsiktighet.
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete.
  • Engagemang och intresse i frågan.

Om jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset har funnits sedan 2018 och syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun.

Juryn för priset består av två representanter från kultur- och fritidsnämnden, en representant för näringslivs- och destinationskontoret samt en från Varbergs Föreningsservice.

Jämställdhetspriset delas ut vid nationaldagsfirandet i Societetsparken 6 juni varje år.

Här kan du se vilka som mottagit Varbergs kommuns jämställdhetspris sedan priset instiftades.

2023: Varbergs motorklubb

För ett inspirerande jämställdhetsarbete i en mansdominerad idrott. Varbergs motorklubb har genom medvetna insatser gett fler tjejer möjligheten att komma in i motorsporten. Genom tydlig marknadsföring uppmärksammas jämställdhetsarbetet för att därigenom inspirera andra föreningar att följa efter.

2022: Ung Teatra

För sitt sätt att tillgängliggöra jämställdhetsfrågan för publik, föreningsmedlemmar och samarbetspartners. De synliggör ungas frågor i ämnet och lyfter viktiga och känsliga frågor på ett konstruktivt och nytänkande sätt genom exempelvis dans, musik, teater och spoken word. Gruppen har skapat stor inspiration hos andra ungdomar (och vuxna) med sitt kreativa arbete och sunda ifrågasättande av förlegade normer och stagnerade processer.

2021: Bandyföreningen Sunvära sportklubb

I en sport som på riksnivå har 22% kvinnliga föreningsaktiva ligger klubben på 36%. Genom ett långsiktigt inkluderingsarbete har Sunvära Sportklubb bidragit till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor/män och pojkar/flickor, exempelvis vad gäller träningstider, material och tilldelning av resurser. Styrelsen som består av fem män och fyra kvinnor prioriterar rättvist och jämlikt och ledare anstränger sig för att bedriva en verksamhet som lockar både flickor och pojkar. Föreningens engagemang yttrar sig också i ett tydligt föreningsutvecklingsarbete där jämställdhet är en av delarna.

2020: Orienteringsklubben FK Friskus

För sitt långsiktiga och genomtänkta arbete med jämställdhet. Föreningen arbetar målinriktat genom medvetna strategier för att alla ska få lika plats i föreningens verksamhet. FK Friskus lyfter både kvinnliga och manliga förebilder inom sporten såväl som i föreningsarbetet, och har gemensamma träningsgrupper för flickor och pojkar,
vilket ger en god grund för en jämställd idrott och förening. Detta gör föreningen
till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs
kommun.

2019: Varbergs Thaiboxningsklubb

För sitt strategiska arbete med jämställdhet. Föreningen arbetar målinriktat genom att bygga självkänsla, motverka machokultur, rikta arbete mot grupper som behöver stärkas samt ha lika många kvinnliga som manliga tränare, vilket har lett till att fler tjejer och kvinnor vågar prova sporten. Det engagerade och metodiska arbetet gör föreningen till ett
föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun.

2018: Varbergs MTB

För sitt strategiska och långsiktiga arbete med att skapa en mer jämställd verksamhet inom mountainbikesporten. Föreningen har jobbat målmedvetet genom att utbilda och inspirera sina ledare i jämställdhetsfrågor, genom att skapa balans i könsfördelningen i styrelse och
ledarstab samt genom riktade aktiviteter för att få fler tjejer och kvinnor att prova sporten. Det engagerade och metodiska arbetet gör föreningen till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun.

Publicerad den:

Senast Ändrad: