Sök

Stimulansbidrag för insatser kring en hållbar utveckling

Vilka föreningar får söka?

Ideella föreningar som är verksamma inom kultur- och fritidsområdet i Varbergs kommun. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund.

Villkor för bidrag

 • Bidraget är riktat till insatser som leder till en hållbar utveckling med utgångspunkt från de 17 Globala målen i Agenda 2030 www.globalamalen.se Länk till annan webbplats.
 • Bidraget är riktat till utvecklingsinsatser som leder till ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Bidrag kan exempelvis sökas för att testa en ny idé, genomföra ett pilotprojekt, utveckla dialoggrupper, genomföra utbildningar, arbete med värdegrundsfrågor eller riktade aktiviteter i syfte att attrahera en särskild målgrupp.
 • Utvecklingsinsatserna ska genomföras inom Varbergs kommun.

Hur ansöker man?

Ansökan görs i Interbook Go Länk till annan webbplats. . Det finns en lathund Öppnas i nytt fönster. framtagen för att göra en bidragsansökan.

Ansökan ska innehålla:

 • Vilket/vilka av de 17 Globala målen i Agenda 2030 riktar sig utvecklingsinsatsen mot?
 • Vad ska göras?
 • Hur ska utvecklingsinsatsen genomföras?
 • När ska insatsen genomföras?
 • Eventuella samarbetspartners?
 • Vilken långsiktig hållbar effekt ska utvecklingsinsatsen ge föreningen?
 • Kostnader
 • Eventuella intäkter (till exempel övriga bidrag som erhållits)

När ansöker man?

Ansökan görs löpande under året, dock senast 1 december. Handläggningstid är max 60 dagar.

När ska projektet redovisas?

Senast två månader efter avslutat projekt ska redovisning göras i Interbook Go. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Handläggare

Självservice & blanketter