Sök

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna i regionen samverkar för att utveckla och tillgängliggöra kulturutbudet för äldre. Målet är att alla, oavsett ålder och/eller funktionsnedsättning, ska kunna delta i kulturlivet. Målgruppen är personer över 65 år med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande insatser med mera i kommunal eller privat regi.

Varbergs kommun kommer att erbjuda ett program med upplevelser i olika former samt aktivt deltagande och eget skapande. Programmet ska lyfta fram lokala kulturutövare i Varberg för att tillvarata kompetens, resurser och lokaler. Förutom det egna kommunala kulturutbudet för äldre, presenterar Region Halland gm Folkbildningsrådet, årligen i en katalog ett samlat utbud med kulturaktörer. För att utveckla kulturen för äldre vill vi gärna ta del av dina idéer och tankar om hur kulturutbudet kan expandera i vår kommun.


Kontakta gärna:

Marie Sandberg, socialförvaltningens arbetsgrupp 

Anneli Skyggeson, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsgrupp

En lokal överenskommelse ligger till grund för arbetet Pdf, 983.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Den regionala överenskommelsen om samverkan hittar du här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Kerstin Birgersson

0340-883 97

kerstin.birgersson@varberg.se

Lorenza Palmarini

0340-69 78 60 

lorenza.palmarini@varberg.se

Självservice & blanketter