Sök

Försäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun och som går i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidsverksamhet.

Försäkringen gäller dygnet runt. Skadeanmälan görs av vårdnadshavare direkt till Protector.

Försäkringsvillkoren kan du ta del av här. Pdf, 866.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 866.5 kB)

Försäkringsbesked kan du ta del av här. Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 92.1 kB)

Åtgärder vid olycka

Taxiresa till och från skolan vid olycksfall

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via www.protectorforskring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor till och från skolan beställas av vårdnadshavare.

ikon

Kontakta oss

Protector försäkring

Självservice & blanketter