varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Försäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun och som går i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidsverksamhet.

Försäkringen gäller dygnet runt. Skadeanmälan görs av vårdnadshavare direkt till Protector.

Försäkringsvillkoren kan du ta del av här.PDF (pdf, 866.5 kB)

Försäkringsbesked kan du ta del av här.PDF (pdf, 92.1 kB)

Åtgärder vid olycka

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Anmäl skadan till Protectors via www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall)

Taxiresa till och från skolan vid olycksfall

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via www.protectorforskring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor till och från skolan beställas av vårdnadshavare.

ikon

Kontakta oss

Protector försäkring

Självservice & blanketter