Sök

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen är en av Varbergs kommuns tio förvaltningar. Förvaltningen ansvarar för kommunens kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet.

Vi ansvarar för

Kultur- och fritidsförvaltningens huvuduppgift är att hjälpa människor att ta vara på och utveckla sina intressen inom kultur, fritid och idrott.

En annan viktig uppgift är att ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer angående frågor inom området.

Förvaltningen medverkar också i kommunal planering och samverkar med andra myndigheter och organisationer.

Så arbetar vi

På kultur- och fritidsförvaltningen är Anna Reinhardt förvaltningschef.

Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns det två avdelningar: fritidsavdelningen samt kultur- och biblioteksavdelningen.

Fritidsavdelningen ansvarar för uthyrning och drift av idrotthallar och fotbollsplaner samt föreningsstöd och fritid för funktionsnedsatta. Avdelningen är ansvarig för verksamhet till ungdomar i form av ungdomsgårdar, ungdomsinflytande samt stöd och arrangemang av olika evenemang. Inom fritidsavdelningen finns också verksamheten Aktiv senior, som skapar mötesplatser och aktiviteter för Varbergs seniorer.

Kultur- och biblioteksavdelningen ansvarar för Kulturskolan, biblioteksverksamhet, konstutställningar, inköp av konst samt konst i offentlig miljö. I Kulturhuset Komedianten bedriver man konstpedagogik, arrangemang och barnkulturverksamhet. Avdelningen är ansvarig för genomförande av arrangemang samt att ge stöd till föreningar och projekt inom kulturområdet.

Ett antal värderingar ska genomsyra all verksamhet inom kultur- och fritidsområdet och de är; jämställdhet, folkbildning, folkhälsa, demokrati och tillgänglighet. Barn och unga vuxna är en prioriterad målgrupp.

Våra strategiska målinriktningar och prioriterade mål

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål formulerat ett antal strategiska inriktningar för verksamheten inom kultur- och fritidsområdet.

Kultur- och fritidsnämndens mål:

 • Prioritera särskilt utsatta människor och grupper inom alla verksamhetsområden.
 • Aktiviteter skapas för och av människor i hela kommunen.
 • Ha digitaliseringen i fokus både internt och externt.

Kultur- och fritidsförvaltningens strategiska inriktningar:

 • samverkan kring utsatta grupper
 • inkluderande förhållningssätt i alla verksamheter
 • jämlik och jämställd resursfördelning
 • invånarens delaktighet och inflytande
 • invånarens möjlighet att delta i aktiviteter
 • invånarens nöjdhet med kulturutbudet i kommunen
 • invånarens nöjdhet med fritidsaktiviteter i kommunen
 • rätt intern IT-kompetens hos medarbetarna
 • digitaliserade processer och e-tjänster.
ikon

Kontakta oss

Kultur- och fritidsförvaltningen

​Norrgatan 25

0340-880 00

0340-885 93

kfn@varberg.se

Förvaltningschef

Anna Reinhardt

0340-882 53

anna.reinhardt@varberg.se

Självservice & blanketter