Din utveckling

Som medarbetare i Varbergs kommun har du många vägar till utveckling. Verksamheten rymmer 140 olika yrken och här finns goda möjligheter för dig att både bredda och fördjupa din kompetens.

Kompetensutveckling

För dig som vill arbeta med och för människor är möjligheterna i kommunen många och varierande. När du vill utvecklas vidare har du också tillgång till flera olika typer av utbildningar och kurser. Kanske vill du efter en tid hos oss vässa din kompetens och specialisera dig inom ditt nuvarande jobb? Kanske är du intresserad av att ta ett större ansvar eller bli chef? Här finns flera vägar framåt.

Medarbetarcoaching

Om du önskar vägledning och stöd för att få syn på dina utvecklingsmöjligheter, kan du som anställd i kommunen få hjälp genom medarbetarcoaching. Via reflekterande samtal, personlighetsverktyg och förmedling till yrkesvägledning får du då möjlighet att identifiera dina styrkor och utvecklingsområden för att kunna planera ditt fortsatta karriär.

Möjlighet för dig som vill bli chef

Varbergs kommunkoncern deltar och är medarrangör i utvecklingsprogrammet Morgondagens Ledare (länk till extern webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomförs varje år i samverkan mellan Region Halland och flertalet av Hallands kommuner. Programmet vänder sig till dig som är tillsvidareanställd och har intresse, ambition och potential att utvecklas mot en framtida chefsroll.

Utveckling för dig som är chef

Du som redan har en chefsroll i kommunen erbjuds olika utbildningsinsatser för att du ska ha goda förutsättningar att hantera ditt uppdrag på bästa sätt. Alla våra chefer får gå programmet Utvecklande Ledarskap (UL) som genomförs i extern regi.

I den introduktion som du kommer att få när du är på plats ingår bland annat Utbildningsprogrammet för nya chefer, med grundläggande kunskap inom olika områden som du behöver i din nya roll. Det handlar om både ämneskunskap och information om hur vi arbetar med olika frågor, vilka systemstöd vi använder och hur dessa fungerar.

Du kommer också att ingå i ett kollegialt nätverk för nya chefer under ditt första år. Nätverket träffas vid fem olika tillfällen, inriktningen är gemensam reflektion och träning utifrån vardagssituationer och frågeställningar som är kopplade till uppdraget.

Publicerad den:

Senast Ändrad: