Så styrs kommunen

Varbergs kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att de beslut som fattas av våra folkvalda politiker leder till de uppdrag som vi medarbetare utför.

Kommunfullmäktige

Högst upp i kommunens organisation finns kommunfullmäktige med 61 folkvalda politiker som ansvarar för att sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten.

Nämnder och förvaltningar

Under kommunfullmäktige finns ett antal nämnder och bolagsstyrelser med olika ansvarsområden. Här sitter folkvalda politiker som har tilldelats sina uppdrag av kommunfullmäktige. Varje nämnd och styrelse har till sin hjälp en egen förvaltning som arbetar med att omvandla fattade beslut till verksamhet. Vi är totalt cirka 5 000 medarbetare som tillsammans, i våra olika förvaltningar, ser till att det arbetet fungerar.

Vårt uppdrag

Alla vi som arbetar i Varbergs kommun har en gemensam verksamhetsidé: "Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar." Verksamhetsidén ingår i vår vision och beskriver på vilket sätt vi ska leverera den samhällsservice som kommunen ansvarar för. Dina nya kollegor är bland annat kockar, bibliotekarier, samhällsplanerare, IT-tekniker, vårdbiträden, lärare, ingenjörer och näringslivsutvecklare. Totalt representerar vi cirka 140 olika yrken! Oavsett vad just du arbetar med har du som anställd i kommunen en viktig roll i det demokratiska samhället.

Våra styrdokument

För att kommunens samlade verksamhet ska fungera på ett effektivt och lagenligt sätt krävs gemensam styrning och samordning. Därför finns ett antal olika styrdokument som beskriver hur vårt arbete ska planeras och utföras inom olika områden.

Vill du veta mer? Välkommen till sidan Så fungerar kommunen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: