Dina förmåner

Ett meningsfullt arbete och goda möjligheter att utvecklas - det tror vi är viktigt för att du ska trivas hos oss. Vi vill också erbjuda personalförmåner som kan främja ditt välmående och öka din trygghet i vardagen. Det vi berättar om nedan ingår för alla medarbetare i Varbergs kommun.

Friskvårdsstöd

I din anställning ingår ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kronor. Bidraget gäller oavsett anställningsform och även under föräldraledighet och långtidssjukskrivning.

Förmånscykel

Som anställd kan du hyra cykel eller elcykel till ett förmånligt pris under tre års tid och finansiera hyran med ett bruttolöneavdrag. Vid hyresperidodens slut kan du välja att köpa cykeln till förmånligt pris eller lämna tillbaka den.

Resekort

Kommer du att pendla till jobbet? Vi ger dig möjlighet att köpa årskort hos Hallandstrafiken och betala via nettolöneavdrag på din månadslön. På så vis får du lägre pris än om du pendlar med månadskort.

Fritidsstudiestöd

Är du sugen på att gå en kurs eller studera på din fritid? I så fall har du möjlighet att i efterhand söka ekonomiskt stöd för kostnader för resor, kursavgift och litteratur.

För att kunna söka bidraget ska du ha en tillsvidareanställning eller visstidsanställning med en sammanhängande anställningstid på minst ett år.

Semesterdagar

Som anställd hos oss har du minst 25 semesterdagar. Om du har fyllt 40 år är antalet 31 dagar och som 50-åring har du 32 dagar, det vill säga drygt sex veckors semester. Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår.

Möjlighet till fler semesterdagar

När du varit anställd ett helt kalenderår har du som har en semesteranställning (en tjänst med 40-timmars arbetsvecka och semester på minst 25 arbetsdagar per år) möjlighet att ansöka om att byta ditt semestertillägg mot extra lediga dagar. Du som är 39 år eller yngre får då 5 extra lediga dagar och du som fyllt 40 får 6 extra dagar.

Utökad föräldraledighet

Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig på heltid i 18 månader och upp till 25 procent av din arbetstid tills ditt barn är 8 år. Som anställd i Varbergs kommun har du förmånen att kunna vara helt ledig tills ditt barn fyller 3 år och vara ledig upp till 50 procent till och med det år ditt barn fyller 12 år.

Trygg anställning

Företagshälsovård

Vår företagshälsovård, Kommunhälsan, arbetar både förebyggande och rehabiliterade för att din hälsa och arbetsmiljö ska fungera så bra som möjligt. Företagshälsovården är ett oberoende expertstöd och en resurs inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Önskad sysselsättningsgrad

I Varbergs kommun finns ett politiskt beslut om att du som anställd ska kunna erbjudas den sysselsättningsgrad du själv önskar. En gång om året finns möjlighet att lämna önskemål om ändrad sysselsättningsgrad. Om du vill gå upp i tid från deltid till heltid kan det innebära arbete även inom någon annan verksamhet än din nuvarande.

Kompensation vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter tar försäkringskassan över och betalar ut sjukpenning. Därutöver betalar vi ut ett belopp till dig som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med den 90:e dagen i sjukperioden. Efter den 90:e dagen kan du ansöka om att få samma belopp utbetalt från våra försäkringar.

Försäkringar

Som vår medarbetare omfattas du från din första arbetsdag av flera kollektivavtalade försäkringar i händelse av exempelvis sjukdom, arbetsskada eller dödsfall.

Föräldrapenningtillägg

Om du har varit anställd minst ett år och påbörjar föräldraledighet får du under de första 180 dagarna utbetalt föräldrapenningtillägg från oss. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall.

Tjänstepension

Som anställd i Varbergs kommun har du utöver den allmänna pensionen en kollektivavtalad tjänstepension.

Personalförening

Tycker du om att hitta på saker med kollegorna utanför arbetstid? Som anställd hos oss är du automatiskt medlem i kommunens personalförening KomAn, vilket innebär att du varje månad har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter. KomAn arrangerar bland annat resor till konserter, teater- och musikalföreställningar, föreläsningar och olika friskvårdsaktiviteter, ofta till förmånliga priser.

Konstförening

Alla medarbetare är välkomna att gå med i kommunens konstförening. Som medlem deltar du varje månad i utlottningen av ett konstverk. I slutet av året ordnas dessutom en stor utlottning av 50–60 konstverk i olika prisklasser, både tavlor, keramik, glas- och textilkonst ingår.

Publicerad den:

Senast Ändrad: