Vår vision

Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för kommunens utveckling som helhet och vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner.

I visionen ingår en verksamhetsidé som riktar sig till kommunens medarbetare, med fokus på det viktiga uppdrag som alla kommunens anställda och politiker har gemensamt. Vi har också fyra ledord som beskriver hur vi ska jobba för att lyckas, och två förhållningssätt som ska genomsyra allt vi gör.

Vision

Västkustens kreativa mittpunkt

Verksamhetsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Ledord

  • Nytänkande
  • Kunskap
  • Framåtanda
  • Mod

Förhållningssätt

  • Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
  • Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.

Publicerad den:

Senast Ändrad: