Byggnadsnämndens sammanträde den 18 april 2024, § 64

Protokollet tillkännagavs den 18 april 2024

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

den 18 april 2024

Anslaget publicerades

den 18 april 2024

Anslaget tas ner

den 10 maj 2024

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser