Begär att ett ärende avgörs

Ibland kan det dröja innan ett ärende avgörs. Om det har gått mer än sex månader sedan ditt ärende inleddes kan du begära att ärendet avgörs. I juridiska termer kallas det för att väcka dröjsmålstalan.

Förutsättningar för begäran om avgörande:

  • Ärendet har inletts av enskild part (juridisk eller fysisk) exempelvis en privatperson eller ett företag.
  • Det har gått mer än sex månader sedan ärendet inleddes.
  • Du är part i ärendet (i ärenden med flera parter, kan varje part göra en begäran var).
  • Begäran ska göras skriftligen och skickas till ansvarig nämnd. Begäran kan endast göras en gång under handläggningen av ett och samma ärende.

Kom ihåg att uppge ditt namn och kontaktuppgifter samt vilket ärende det gäller. För kontaktinformation, se sidan om aktuell nämnd: Nämnder | Varbergs kommun Länk till annan webbplats..

När din begäran är inskickad

När din begäran om att avgöra ärendet kommit in ska nämnden hantera den inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då begäran kom in. Nämnden kan antingen avgöra ärendet eller avslå din begäran. Ett avslag kan överklagas till domstol eller berörd förvaltningsmyndighet.

Publicerad den:

Senast Ändrad: