varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Nämnder

I Varbergs kommun finns elva nämnder som har ansvar för de olika förvaltningarnas verksamhetsområden. Nämnderna fattar beslut som förvaltningarna ser till att förverkliga i det dagliga arbetet.

De olika nämnderna har ansvaret för en förvaltning eller ett område och består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Exempel på områden som nämnderna har ansvar för är barnomsorg, idrott och samhällsplanering. 

I många frågor som rör nämndernas ansvarsområde fattar nämnderna de avgörande besluten. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och bestämmer om vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.

Mer om nämnderna

Om du vill veta mer om de olika nämnderna i Varbergs kommun kan du klicka dig in på respektive nämnd.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter