Kommunens anslagstavla

Detta är kommunens officiella anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden av protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de övriga nämndernas möten. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Aktuella tillkännagivanden

Aktuella kungörelser

Om tillkännagivanden

Tillkännagivandet av protokollet styr tiden för överklagande. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan. Läs mer om att överklaga beslut

Om kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

 

Kommunfullmäktige sammanträder

Datum

Tid

Plats

Beslutsunderlag

2024-06-18

18.00

Arena Varberg, Nöjeshallen
Kattegattsvägen 26

Handlingar Pdf, 23.2 MB.Mottagningstider överförmyndaren

Ort

Dag

Öppettider

Besöksadress

VarbergMåndag-onsdag

10-12

Engelbrektsgatan 15, Varberg

Torsdag

13-15


Fredag

10-12


Falkenberg

Tisdagar

10-16 (lunchstängt 12:30-13:30)

Holgersgatan 22, Falkenberg

Mark

Onsdagar

10-16 (lunchstängt 12:00-13:00)

Boråsvägen 40, Kinna

Telefontider

Måndag-onsdag

10-12

0340-880 00


Torsdag

13-15

0340-880 00

Mer information om överförmyndaren

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Om du tycker att kommunen har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg.

  • De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
    - beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning
    - beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande
    - beslut i ett kommunalförbund om det inte är rent förberedande eller verkställande
    - beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv. 

Mer information: Överklaga beslut

Publicerad den:

Senast Ändrad: