Socialnämndens sammanträde 20 juni 2024

Protokollet tillkännagavs den 25 juni 2024

Tillkännagivande

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-20

Anslaget publicerades

2024-06-25

Anslaget tas ner

2024-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser