Kungörelse hamn- och gatunämnden den 26 april 2024

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Cyklar flyttade 2024-04-25
  • Ursprunglig uppställningsplats område: Magasinsgatan – Östra Vallgatan – Prästgatan – Fästningsgatan Societetsparken – Otto Torells gata – Västra Vallgatan
  • Alla cyklar, uppställningsplats: Kardanen Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00 alternativt offentligplats@varberg.se

Publicerad den:

Senast Ändrad: