Byggnadsnämndens sammanträde den 20 juni 2024

Protokollet tillkännagavs den 25 juni 2025

Tillkännagivande

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

20 juni 2024

Anslaget publicerades

25 juni 2024

Anslaget tas ner

17 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret

Senast publicerad:

Aktuella tillkännagivanden

Protokoll från sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerades. Notera vilken dag tillkännagivandet publicerades.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser