Kungörelse hamn- och gatunämnden 20 juni 2023

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen.

  • Registreringsnummer: WZM 475
  • Fabrikat: BAOTIAN BT50QT-9H (Moped)
  • Ursprunglig uppställningsplats: Rosenfredsskolans parkering, Varberg

Uppställningsplats: Kardanen, Varbergs kommun

Förfrågningar angående flyttade fordon hänvisas till Varbergs kommun, hamn- och gatuförvaltningen, 0340-880 00.

Publicerad den:

Senast Ändrad: