Sök

Diarium, arkiv och sekretess

Kommunarkivet är ett offentligt arkiv. Det innebär att du har rätt att ta del av information i kommunens handlingar.

Arkivet har handlingar från 1863 och framåt. Under denna tid har två stora kommunreformer genomförts. Fram till 1952 fanns 24 landskommuner samt Varbergs stad. 1952 gick kommunerna samman och blev sju storkommuner samt Varbergs stad. Först 1971 bildades nuvarande Varbergs kommun. Arkivet har handlingar som följer hela denna process. Det är bland annat protokoll från nämnder och styrelser. Det finns även handlingar från skolvärlden. Betyg och andra dokument berättar om livet i en småskola vid seklets början

Handlingar i arkivet

Om du behöver kopior av dina grundskole- eller gymnasiebetyg för att söka in till Kom-vux eller högskola, så finns också det här. Behöver du ta reda på vilka vaccinationer du fick som barn eller vilken annan vård du fick av skolhälsovården? De kommunala skolornas skolhälsovårdsjournaler finns hos oss.

Arkivet har även ritningar på äldre hus på landsbygden. Du kanske har ett gammalt hus, som du vill bygga om. Då kan det finnas ritningar här.

Internet - Databaser

Riksarkivet driver NAD (Nationell arkivdatabas). På riksarkivet.se Länk till annan webbplats. kan du söka i arkivförteckningar över statliga, kommunala och enskilda arkiv. Här kan du själv söka i bland annat Varbergs kommunarkivs förteckningar. Här kan du hitta förteckningar över arkiv från Flickskolan, Fattigvårdsstyrelsen, Badstyrelsen, Skolstyrelsen med mera.

Du kan även ta del av äldre stadsfullmäktige- och kommunalstämmoprotokoll i en databas på internet. SLHD (Svensk lokalhistorisk databas) har publicerat protokoll på nätet från landsbygdskommunerna och Varbergs stad. Det är bekvämt för dig som till exempel släktforskar.

ikon

Kontakta oss

Kommunarkivet

Engelbrektsgatan 15
432 80 Varberg

0340-880 00

kommunarkiv@varberg.se


Öppettider:
Kl. 09.00-12.00.


Självservice & blanketter