Sök

Bolag och kommunalförbund

I Varbergs kommun finns sju bolag och ett kommunalförbund. Bolagen leds av politiskt sammansatta styrelser som har ansvar för bolagens verksamheter och att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Bolagen ansvarar för olika ämnesområden som är viktiga för Varbergs kommun såsom till exempel bostäder, energi- och avfallsfrågor. 

Varje styrelse och direktion har ansvar för bolagens och förbundets verksamheter och består av politiker som utses av kommunfullmäktige.

Mer information

Om du vill veta mer om de olika bolagen kan du klicka dig in på respektive bolag och kommunalförbund här nedan under rubriken Länkar.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter