Sök

Varbergs Fastighets AB

Varbergs Fastighets AB, VFAB, förvaltar och vårdar flera av stadens kulturhistoriska byggnader. Samtidigt bygger de nytt, allt från skolor till idrottshallar och parkeringshus.

Bolagets uppdrag är att medverka till utvecklingen av Varbergs kommun. Både genom byggnation åt kommunen samt utveckling och förvaltning av de egna fastigheterna.

Förvalta, utveckla och bygga nytt

Varbergs Fastighets AB ska bidra till att utveckla kommunens samhällsfunktioner men också vårda och förnya befintliga fastigheter. I bolagets fastighetsbestånd finns
bland annat flera av Varbergs kulturhistoriskt viktiga byggnader, affärslokaler samt sex av centrums parkeringshus.

Bolaget ska arbeta för att skapa största möjliga nytta och glädje för våra invånare och besökare och bidra till en attraktiv kommun nu och i framtiden. Målet är att stärka Varbergs konkurrenskraft, både genom ett långsiktigt förvaltande och effektivt genomförande av kommunala bygguppdrag.

Varbergs Fastighets AB bildades 1970 och är ett helägt dotterbolag till Varbergs Stadshus AB.

Du kan läsa mer om bolagets pågående byggprojekt, kulturfastigheter och hur parkeringshusen fungerar på Varbergs Fastighets AB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

ikon

Kontakta oss

Varbergs Fastighets AB

Otto Torells gata 3

432 80 Varberg

0340-50 60 00

vfab@varberg.se

Självservice & blanketter