Sök

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt.

I Varbergs kommun består presidiet av Karl Gunnar Svensson (KD) ordförande, Sven Andersson (M) 1:a vice ordförande och Håkan Johannesson (S) 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige.

​Vad beslutar kommunfullmäktige?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, exempel på det är:

 • Mål och riktlinjer
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Strategiska målområden och strategiska inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målområden och tre prioriterade inriktningar för hela kommunen.

 • Ett samhälle för alla
 • Hela kommunen lever och utvecklas
 • Livskraftigt näringsliv
 • Organisation som märks av utveckling

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och går att följa på plats i kommunfullmäktiges sessionsal, Drottninggatan 11 i Varberg.  Sammanträdena sänds även via webb-tv samt i efterhand via bredbandstv, kanalplats 384.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2022-2026 finns nio stycken partier representerade i kommunfullmäktige.

‌Mandatfördelning 2022-2026

Socialdemokraterna

19

Moderaterna

13

Sverigedemokraterna

9

Centerpartiet

6

Liberalerna

4

Vänsterpartiet

3

Kristdemokraterna

3

Tjugofyrasju

2

Varbergspartiet

2

Totalt

61

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter