Sök

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har sammanträde.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i frågor som är principiella eller av större vikt.

Med anledning av coronaviruset covid-19

Till följd av en ökad smittspridning har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om skärpta allmänna råd i Halland. Råden gäller till och med 24 november. Beslutet om råden kan förlängas.

Med anledning av detta kommer kommunfullmäktige den 17 november ha ett reducerat antal ledamöter, 41 stycken. Coronautvecklingen avgör när vi går tillbaka till ordinarie antal ledamöter.

Läs mer om hur kommunens övriga verksamheter påverkas av covid-19.

I Varbergs kommun är Gösta Bergenheim (M) ordförande, ViviAnne Johansson (C) 1:e vice ordförande och Håkan Johannesson (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

​Vad beslutar kommunfullmäktige?

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, exempel på det är:

 • Mål och riktlinjer
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Strategiska målområden och strategiska inriktningar

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska målområden och tre prioriterade inriktningar för hela kommunen.

 • Ett samhälle för alla
 • Hela kommunen lever och utvecklas
 • Livskraftigt näringsliv
 • Organisation som märks av utveckling

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med undantag för juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och går att följa på plats i kommunfullmäktiges sessionsal, Drottninggatan 11 i Varberg.  Sammanträdena sänds även via webb-tv samt i efterhand via bredbandstv, kanalplats 384.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2019-2022 finns sju stycken partier representerade i kommunfullmäktige. I vår kommun är det borgerlig majoritet.

‌Mandatfördelning 2019-2022

Socialdemokraterna

18

Moderaterna

13

Centerpartiet

9

Liberalerna

5

Vänsterpartiet

4

Kristdemokraterna

4

Sverigedemokraterna

8

Totalt

61

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter