varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Förskole- och grundskolenämnden

Förskole- och grundskolenämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för förskola och grundskola.

I Varbergs kommun består förskole- och grundskolenämnden av tretton ledamöter och fem ersättare. Hanna Netterberg (M) är ordförande och Linda Berggren (S) är vice ordförande. 

Vi ansvarar för

Förskole- och grundskolenämnden är den politiska nämnd som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.

Nämnden beslutar om ramar och mål för verksamheterna, fördelar budget och följer regelbundet upp och utvärderar verksamheterna. I förskole- och grundskolenämndens uppdrag ingår också att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt.

Under förskole- och grundskolenämnden finns ett arbetsutskott.

Övergripande mål och vision

Förskole- och grundskolenämnden har antagit tre prioriterade mål för 2016-2019.

  • Stärka pedagogers skicklighet som lyfter barns och elevers resultat.
  • Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv.
  • Öka välmående och minska utanförskap.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00 

fgn@varberg.se

Självservice & blanketter