Sök

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och utveckling. Kommunstyrelsen ser också till att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och bevakar frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om också följs.

Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunens övriga nämnder och styrelser och ser till att Varbergs kommun utför de uppgifter som en kommun enligt lag har en plikt att sköta. Kommunstyrelsen uttalar sig i alla frågor som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att lämna förslag till budget och leder budgetarbetet för hela kommunen. Andra ansvarsområden är ekonomistyrning och redovisning, personalfrågor, övergripande samordning och planering.

Politiker i kommunstyrelsen

I Varbergs kommun består kommunstyrelsen av tretton ledamöter och sju ersättare.

  • Ordförande, Ann-Charlotte Stenkil (M)
  • 1:a vice ordförande, Tobias Carlsson (L)
  • 2:a vice ordförande, Jeanette Qvist (S)

I förtroendemannaregistret kan du se alla politiker som sitter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats. under mandatperioden 2022-2026.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott Länk till annan webbplats. och ett personalutskott Länk till annan webbplats..

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning sköter kommunstyrelsens dagliga verksamhet och utför den verksamhet som kommunstyrelsen beslutar om.

Kommunstyrelsens arbete

Kommunstyrelsens protokoll och kallelser

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen mål för perioden 2020-2023 är:

  • leda och samordna för måluppfyllelse
  • hållbarhet i fokus
  • ett livskraftigt näringsliv och kommunens om stark destination
  • nytänkande och utveckling i roll och uppdrag.
ikon

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

E-post: ks@varberg.se

Telefon: 0340-880 00 (via kontaktcenter)

Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

Självservice & blanketter