Sök

Servicenämnden

Servicenämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för bland annat kosthållning, lokalvård, IT, telefoni, Varberg direkt och drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Servicenämnden består av nio ledamöter och fem ersättare. Tobias Carlsson (L) är ordförande och Lennart Johansson (S) vice ordförande.

Vi ansvarar för

Servicenämnden ska i huvudsak på uppdrag tillhandahålla tjänster avseende

 • förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter och byggnader
 • uthyrning av bostäder och lokaler som förvaltas av nämnden.
 • kommunens fordon
 • genomförande av kommunens IT-strategi, IT-säkerhet, IT-system och tjänster
 • kosthållning
 • lokalvård
 • telefoni och växeltjänst/Vaberg direkt.

Övergripande mål och vision

Servicenämnden har brutit ner kommunfullmäktiges mål och strategiska inriktningar och formulerat mål och inriktningar för den egna verksamheten. Nämndens övergripande mål är:

 • I kontakt med servicenämnden ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service.
 • Servicenämnden ska ge medarbetarna utvecklingsmöjligheter samt utveckla arbetssätt med stöd av ny teknik.
 • Servicenämnden ska erbjuda en genomtänkt serviceleverans och vara det självklara valet för sina kunder.
 • Servicenämnden ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan.
ikon

Kontakta oss

Servicenämnden

Nämndsekreterare
Jenny Lindborg

0340-889 38

svn@varberg.se

Självservice & blanketter