Sök

Befolkningsstatistik

Varberg ligger i en attraktiv del av Sverige. Här vill många människor leva, arbeta, bo, komma på besök och etablera sitt företag. Det skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Varbergs folkmängd 2023

Varbergs befolkning uppgick vid den 31 mars till 68 034 personer, en ökning med 234 personer eller 0,3 % sedan årsskiftet. Det är den näst högsta siffran på över tio år.
I stort sett hela befolkningsökningen beror inflyttning, men Varberg utmärker sig även som den enda halländska kommun med ett positivt födelseöverskott under första kvartalet. Inflyttning kommer främst från andra län.

I länet ökade befolkning med 222 personer till 343 027 personer, vilket motsvarar en ökning på 0,1 %. Varberg står för den klart största befolkningsökning i antal människor följt av Halmstad. Alla övriga halländska kommuner minskade sin befolkning under första kvartalet. Det innebär att Varbergs befolkningsökning var större än för länet som helhet.

Befolkningsprognos

Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 2023-2038. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden.

Prognosen pekar på att kommunens invånare når 70 000 invånare år 2025. Under år 2035 beräknas folkmängden överstiga 80 000 personer. Vid utgången av år 2038 pekar prognosen på att folkmängden i Varbergs kommun kommer uppgå till drygt 83 500 personer.

Befolkningsprognosen 2023-2038 Pdf, 789.2 kB.

 
ikon

Kontakta oss

Infrastrukturstrateg

Max Wehlin

Samhällsutvecklingskontoret

0340-880 00

max.wehlin@varberg.se

Självservice & blanketter