varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Så fattar kommunen beslut

Kommunala beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevalda eller av tjänsteperson. Vem eller vilka som fattar besluten i Varbergs kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet. Så här ser vägen till beslut ut:

Ett ärende kommer in

Ett ärende kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteperson, från en förvaltning eller från någon annan nämnd i kommunen. Det kan exempelvis vara en remiss från en statlig myndighet där de ber kommunen att komma med synpunkter på en lagändring, en utredning eller en detaljplan. 

Registrering

Ärendet registreras i kommunens diarium och får ett unikt diarienummer samt stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på ärendena som registreras, underlätta sökning samt för att det ska gå att se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Beredning

Beredning av ärendet betyder att underlag för beslut tas fram. Det innebär till exempel att bakgrund till ärendet, förvaltningens yttrande och förslag till beslut lämnas till nämnden för ställningstagande. Det är tjänstemän från nämndens förvaltning som bereder ärendena för nämnden.

Sammanträde

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet.

Beslut och protokoll

Ett sammanträdesprotokoll för sammanträdet skrivs och justeras.

Expediering, arkivering

Beslutet expedieras till de som är berörda av beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Eventuell fortsatt process

Om beslutet till exempel innebär vidare åtgärd eller nytt uppdrag kan processen starta om från början.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter