Sök

Om våra konton på Instagram

Detta gäller Varbergs kommuns officiella konton på Instagram.

Förteckning över officella konton på Instagram

Du är själklart välkommen att kommentera och ställa frågor om kommunens verksamhet samt gilla och dela de inlägg som vi gör.

Våra konton på Instagram bevakas under kontorstid, inlägg som görs under helger hanteras kommande vardag. Vi försöker svara omgående på inkomna frågor, men ibland behöver vi skicka en fråga vidare inom organisationen och återkommer då så snart vi har fått ett svar. För mer komplexa frågor som ofta resulterar i följdfrågor och som kräver en nyanserad dialog förbehåller vi oss rätten att hänvisa till andra kontaktvägar. Tänk på att inte skriva ut känslig information om enskilda personliga ärenden. I sådana frågor hänvisar vi till e-post, telefon eller brev.

Vi har inte möjlighet att bevaka eller besvara inlägg på andra konton där vi omnämns.

Kommentarer som riskerar att kränka enskilda personers integritet eller uppgifter som kan innebära brott får inte publiceras bland kommentarerna.

Kommentarer kommer att tas bort om de innehåller:
• sekretessbelagda, känsliga eller integritetskränkande uppgifter
• förtal, angrepp eller förolämpningar mot person eller grupp
• hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
• svordomar eller obscena ord
• olovliga våldsskildringar eller pornografi
• uppmaningar till brott eller uppgifter som skulle kunna innebära brott
• olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
• kommersiella budskap eller reklam
• länkar till innehåll enligt ovan

Om någon upprepade gånger bryter mot dessa riktlinjer, kan vi komma att spärra/blockera den personens möjlighet att fortsättningsvis göra kommentarer i vår kanal.

Våra konton på Instagram är inte en arena för politisk debatt eller en anslagstavla för information från andra organisationer eller aktörer.

Om du hittar ett inlägg/kommentarer som du anser strider mot reglerna ovan är vi tacksamma om du skickar ett meddelande till oss.

ikon

Kontakta oss

Kommunikationsavdelningen

0340-882 89

0340-69 76 35

072-151 61 09
0340-881 13

kommunikationsavdelningen@varberg.se

Självservice & blanketter