Kris och beredskap

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du får också information om hur kommunen arbetar under en sådan särskild händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.