Kulturstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut kulturstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen samt ett jämställdhetspris som ska främja jämställdhetsarbetet i Varberg. 

Förslag till stipendiat kan göras av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden kan själva föreslå mottagare av stipendium.

Penningstipendierna utdelas som stöd och uppmuntran till kulturarbetare
eller grupper av kulturarbetare för konstnärlig utveckling inom
kulturområdet. Stipendiaten bör ha sin huvudsakliga verksamhet i Varbergs kommun.

Nominering

Sista dag för ansökan är den 21 mars.  Ansökan görs digitalt, via e-tjänst.

Utdelning på nationaldagen

Utmärkelserna delas ut på nationaldagen den 6 juni varje år i samband med firandet av nationaldagen i Societetsparken, Varberg. Utmärkelserna består dels av ett penningstipendium, dels av en hedersplakett.

Tidigare års stipendiater

Här kan du se vilka som tidigare har fått stipendium.

2023

Lee Roy Hansson

Piano

2022

Ana Carolina Fleming

Konst

2021

Marie Rydell

Författarskap

Johan Svensson

Skådespeleri, regi

2020

Lucas Morten

Formgivning

2019

Märta Karlsson

Glaskonst

2018

Christina Wide och Elisabet Willix

Kyrkomusik

Kommunens hedersplakett

Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun.

2023

Karin Dahlberg

För sitt konstnärskap inom sångens och musikens område. Hon har även en gedigen kunskap om kroppen som instrument som hon förmedlar till de barn, ungdomar och vuxna som hon coachar i sångteknik. Med en röst som går rakt in i hjärtat har hon blivit en förgrundsfigur i det varbergska kulturlivet.

2022

Lars Grimbeck

För sina värdefulla lokalhistoriska och litterära insatser där Lars Grimbeck under många års tid på ett förtjänstfullt sätt i skrift spridit kunskaper om Varbergs och Hallands kulturhistoria.

2021

Lasse Johansson

För sitt långa och starka engagemang för barn och unga. Med en stark koppling till hållbarhet och hur man genom kultur kan bygga ett hållbart samhälle ger Lasse Johansson, bland annat genom kulturföreningen Connected Dreams, barn och unga en egen röst.

2020

Calle Karlsson

För sin långa och dedikerade gärning inom det folkliga och lokala kulturlivet i Varberg. Med humor, värme och engagemang leder och musicerar Calle med det Fantastiska UnderhållningsBandet, och är en hängiven förespråkare för allas rätt att skapa kultur. Dessutom gör ”Calle på Läjet” skäl för sitt smeknamn genom sina kunskaper i, bevarande och spridning av den lokala dialekten Läjesboa.

2019

Erling Andersson

För att han under många år varit engagerad i insamlandet av maskiner och utrustning som visar på träbearbetningens utveckling i Sverige. Resultatet har blivit det unika och spännande Derome trä- och nostalgimuseum som har en utställning som spänner från 1500-talet fram till våra dagar.

2018

Hans-Erik Qvarnström

För sin långa och dedikerade gärning inom hembygdsrörelsen. Hans-Erik Qvarnström har genom en rad olika uppdrag på lokal, regional och nationell nivå bidragit till att öka intresset och kunskapen om såväl sin egen som andras hembygd.

Publicerad den:

Senast Ändrad: