Flygfoto över Bläshammar med etapp 3 inritad.

  Bläshammar

  Bläshammar ligger ca 5 kilometer norr om Varbergs stadskärna och erbjuder en lantlig omgivning. Med cykelavstånd till stranden och med bra bussförbindelser till Varbergs centrum är området populärt och attraktivt att bo i. Samhället i Bläshammar växer nu med nya bostäder och kommunal service.

  Bläshammar ska växa i etapp 3 med cirka 300 bostäder i form av villor, parhus/radhus och flerbostadshus. I området föreslås även en ny kommunal förskola. Skanska kommer att bygga BoKlok-bostäder i området. I området är det planerat för en stadsdelslekplats som kommer byggas ut i samband med utbyggnaden av etapp 3.

  Pågående detaljplan

  För etapp 3 är en detaljplan på gång.

  Bostäder och förskola i Bläshammar

  Bläshammar förskola

  I etapp 3 av utbyggnaden planerar vi att bygga en ny förskola.

  Bläshammar förskola

  Tidigare utbyggnad

  I första etappen byggdes 55 bostäder och Siers förskola, Bläshammars gård.

  Den andra etappen omfattade cirka 80 bostäder i blandad form. Skanska och BoKlok byggde 36 bostadsrätter, Sierslunden, vilka är de första lägenheterna i Varberg med konceptet. BoKlok har även bygg 32 par- och kedjehus, Ängslunden, och inom området har Etikhus byggt 14 villor, Lilla Bläshammar.

  Etapp 2 stod helt färdigt under 2021 och mindre åtgärder i naturområdet och på gatorna kvarstår.

  Skiss av två nybyggda ljusgrå villor med gräsmatta i förgrunden.

  Lilla Bläshammar. Skiss: Etikhus

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Tallheden
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Bläshammar växer med nya bostadsområden. En ny förskola och stadsdelslekplats är planerad i området.