Flygfoto över bygget av Bläshammar förskola

Bläshammars förskola

Bläshammar växer med nya bostadsområden och vi planerar för en ny förskola i området.

Förskolan ska ha 120 platser fördelat på tre sektioner och vara i ett plan. Förskolan ska bland annat innehålla hemvister för förskolegrupper, sovplatser, kök, matsal och förråd för el-lådcyklar.

Denna förskola kommer att samarbeta med Siers förskola. Utemiljön för den nya förskolan ska komplettera Siers utemiljö.

Tidplan

Bygget påbörjades i september 2023. Förskolan är beräknad att vara klar höst/vinter 2024.

Följ bygget

Följ bygget av förskolan på Varbergs fastighets webbplats:

Bläshammar förskola | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenni Wennerström
Projektledare och fastighetsutvecklare

Fakta

I Bläshammar växer nya bostadsområden fram i olika etapper och vi bygger en ny förskola i området.

Läs mer

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad