Flygfoto över Östra Kvarnagården med området markerat med gulgrön färg.

  Östra Kvarnagården

  Kvarnagårdens industriområde växer österut för nya verksamheter och för att möjliggöra utökning av befintliga verksamheter.

  Området ligger cirka 4 kilometer nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett cirka 16 hektar stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark.

  Inom området ska även en dagvattendamm byggas.

  För att kunna utöka industrimarken i den västra delen av området krävs att Varbergs ridklubbs rasthage ersätts med en ny på annan plats. Denna fråga är nu under utredning.

  Pågående detaljplan

  Utökning av Kvarnagården industriområde Länk till annan webbplats.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Sigrid Skarsgård
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Kvarnagårdens industriområde växer österut med nya tomter.