I backspegeln: Bilder från förr

Gästgiveriet i Väröbacka. En gammal röd träbyggnad från 1600-talet sitter ihop med en vit träbyggnad från 1700-talet. Framför står tre bulliga bilar från 60-talet. Flaggan vajar i topp på en flaggstång.

De bulliga (och gulliga) bilarna säger oss att den här bilden på Gästgiveriet är tagen någon gång på 60-talet.

Här har vi samlat gamla bilder från Väröbacka med omnejd.
Vet du något om bilderna, eller har du en egen gammal bild att visa här? Hör gärna av dig!

Under varje foto finns en kort text med den information vi har om bilden. I de fall det inte står någon fotograf så är bilderna lånade från Björn Johanssons bildsamling i Varberg.

Ett glest bebyggt område, omgivet av åkrar, sett snett uppifrån. Svartvitt foto. Limabacka, 50-tal.

Limabacka, någon gång på 50-talet.

Ett 20-tal välklädda människor står framför en gammal lada med stråtak. Det är 30-tal och damerna har klänning och herrarna hatt, klockkedja och promenadväst. Mitt bland finfolket står bonden i arbetskläder och enormt stora, egengjorda, träskor på fötterna.

En samling välklädda människor på utflykt till Åkrabergs ladugård. Kläderna andas 30-tal: Herrarna har hatt och kostym och många en elegant promenadkäpp. Här finns b la professor Lindblom och riksantikvarie Curman. Mitt i skaran står lantbrukaren som lever på gården och brukar jorden. Lägg märke till hans imponerande träskor! Foto: Digitalt museum/Hallands konstmuseum

Väröbacka stationshus. Framför tegelbyggnaden står människor och väntar. Kanske är bilden tagen på 30-talet.

Väröbacka station öppnade 1888. De första åren hette den "Backa station". Foto är taget 1930. Foto: Digitalt museum/Järnvägsmuseet

Ett gammalt ånglok har spårat ur och sitter fast i en snödriva. Människor står och tittar på, några gräver i snön med spadar. Svartvit bild från början av 1900-talet.

Bilden ska ha tagits den 17 februari år 1900. Ett ploglok spårade ur i snön. Mer vet vi inte - vet du? Hör gärna av dig och berätta! Foto: Digitalt museum/Järnvägsmuseet

En stor industrianläggning med gråa byggnader och en hög skorsten. Foto är taget uppifrån och föreställer Värö Bruk när det var nybyggt 1972.

Värö bruk när det var nytt.

Cyklande man i uniform lägger ett brev i en brevlåda. Svartvit bild från 30-talet.

Lantbrevbärare Yngve Silverborn delar ut post någon gång på 30-talet.

Gammal gård med kringbyggd ladugårdsbyggnad. Ladugården har halmtak. Två personer skymtar vid boningshusets gavel. Gammal bild, förmodligen från 20- eller 30-talet.

Åkrabergs ladugård med det gamla boningshuset kvar. Huset revs 1956 och ersattes av en ny byggnad i gammal stil. Åkrabergs ladugård är från 1730-talet och blev Hallands första byggnadsminne 1963. Foto: Digitalt museum/Hallands konstmuseum

Ett fler hundra meter långt rör leds ut i vattnet med hjälp av en båt.

Värö Bruks långa avloppstub läggs ut i vattnet någon gång tidigt 70-tal.

Familj i gammaldags kläder: lång klänning och hatt på kvinnorna, hög hatt och rock på ende herren, står uppställda framför en stor prästgård byggd i trä. Svartvitt foto, kanske från sekelskiftet.

Familjen samlad framför Värö Prästgård. Bilden är från Digitalt museum men där står inte vilka personerna är. Kvinnornas långa kjolar gör att vi gissar på tidigt 1900-tal. Foto: Digitalt museum/Hallands konstmuseum

Vit landsortskyrka i vit puts omgiven av lummig grönska. Svartvit bild.

Värö kyrka är den största kyrkan i norra Halland. Den här bilden är tagen någon gång mellan 1908 och 1923. Under de åren fotograferade Arkitekturminnesföreningen kyrkor, herrgårdar med mera i Sverige. Foto: Digitalt musem/ArkDes

Gammal kyrkklocka i kyrktorn.

Och så en närbild på kyrkklockan.

En smal grusväg. Till höger om vägen en åker. I slutet av vägen syns  tre äldre trähus.

Handelsboden, med gamla järnvägsstationen strax bredvid.

Byggnation av järnvägsbron över Viskan på linjen mellan Åskloster och Värö. Till vänster syns den ursprungliga bron från 1887. Bilden är troligen tagen 1912. Foto: Digitalt museum/Järnvägsmuseet

Gamla Klockaregården vid Värö kyrka.

Publicerad den:

Senast Ändrad: