Efter en workshop kan det se ut så här!

Dialog i projekt Väröbacka

Bra med mer grönt och ny station.
Det ska inte bli för höga hus och ingen skola på Idrottsplatsen.
Det är några av de synpunkter som unga i Värö lämnat på kommunens planförslag.

Synpunkter från Väröbackaskolan

Vad tycker 14-åringar i Väröbacka med omnejd om vårt förslag på ny fördjupad översiktsplan? Under vintern/våren har vi haft förmånen att få träffa en samling sjundeklassare på Väröbackaskolan.

Tillsammans har vi workshoppat om tre teman i planförslaget: Trafik, grönstruktur och bebyggelse.

Resultatet av elevernas engagemang och arbete är sammanställt och ingår nu som ett samrådsyttrande till planförslaget.

Dialog och delaktighet

God kommunikation och delaktighet är viktigt i utvecklingen av Väröbacka.
De som bor och verkar i samhället ska känna sig informerade och delaktiga i det som sker i området och det ska vara lätt att ta del av informationen.

Under olika delar av planeringsprocessen har vi genomfört dialogtillfällen, och det kommer bli fler i takt med att projektet framskrider.

Några exempel

Gåturer

Under hösten 2020 samlade vi in tankar kring Väröbackas utveckling och vad olika platser i samhället betyder för människor som bor i, jobbar i eller ofta besöker orten. Synpunkterna togs emot via en digital enkät och via "gåturer”. Materialet gav värdefull och kompletterande kunskap i den fortsatta planeringen av hur samhället kan utvecklas.

Sammanställning av svar från digital enkät om Limabacka och Väröbacka Pdf, 369.6 kB.

På plats

Våren 2022 och vintern 2023 fanns projektgruppen på plats utanför ICA Zachrissons i Väröbacka för att berätta för intresserade vad som händer i planeringen av den nya stationen och samhällets utveckling. Det blev många intressanta samtal!

Utställning

Förslaget till fördjupad översiktsplan är nu ute på samråd, bland annat finns en utställning om förslaget på plats i Värö kyrka. Du som bor, arbetar, äger en fastighet eller bara är allmänt intresserad av Väröbackas utveckling, har möjlighet att lämna synpunkter.

Fördjupad översiktsplan för Väröbacka

Senast publicerad: