Val till EU-parlamentet 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet i Sverige. Vi röstar om vilka 21 ledamöter som ska representera vårt land de kommande fem åren.

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik.

I Europaparlamentet sitter i dag 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Europa­parlamentarikerna är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Läs mer på Europaparlamentets hemsida. Länk till annan webbplats.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • är 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösträtt, valmyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 22 maj. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Om ditt röstkort inte har kommit, eller om du har tappat bort det, kan du beställa ett dubblettröstkort på www.val.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Varberg direkt.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Om du röstar i din vallokal på valdagen 9 juni är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Läs mer om röstkort på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i en röstningslokal var som helst i Sverige. Förtidsröstningen startar 22 maj och pågår till och med valdagen 9 juni. Du måste ta med dig röstkort och id-handling för att kunna förtidsrösta.

På Valmyndighetens webbplats www.val.se Länk till annan webbplats. finns mer information om adresser och öppettider för landets alla röstningslokaler.

Förtidsrösta i Varbergs kommun

I Varbergs kommun finns tio förtidsröstningslokaler som är öppna för alla. Därutöver finns det två röstningslokaler med begränsat tillträde.

Rösta på valdagen, 9 juni

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal eller i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet.

Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Din vallokal är bara öppen på valdagen, söndagen den 9 juni. Om du saknar ditt röstkort kan du kontakta valupplysningen eller kommunen, så kan de berätta vilket valdistrikt du tillhör.

Vallokalerna öppnar klockan 08.00 och stänger klockan 21.00.

Du måste styrka din identitet för att få rösta.

Rösta på andra sätt

För den som av någon anledning inte kan ta sig till en vallokal eller röstningslokal finns alternativa sätt att rösta.

De som inte kan ta sig till en vallokal eller en röstningslokal på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, kan rösta med bud.

För att rösta med bud behövs ett bud, ett vittne och särskilt budröstningsmaterial. Budröstningsmaterial kommer att finnas i alla lokaler där man kan förtidsrösta. Det kommer även gå att beställa budröstningsmaterial från Valmyndigheten.

Ett bud ska ha fyllt 18 år och kan bland annat vara:

  • väljarens make, maka eller sambo
  • väljarens, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • en person som brukar vårda väljaren eller hjälpa till med personaliga angelägenheter
  • lantbrevbärare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

De som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal och inte heller har möjlighet att rösta med bud kan boka tid med ambulerande röstmottagare.

För mer information kontakta Varberg direkt som kopplar dig vidare till Valnämndens kansli.

Information till partier

Här samlar vi information riktad till partier som kandiderar till årets EU-val.

EU-val 2024: Information till politiska partier

Publicerad den:

Senast Ändrad: