Sök

Ekonomi och budget

En stor del av kommunens pengar kommer från skatten som invånare betalar. Pengarna fördelas mellan kommunens verksamheter, till exempel skola, vård och omsorg och stadsutveckling. Hur pengarna fördelas bestäms av politikerna varje år i kommunens budget.

Kommunalskatt och andra inkomster

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som utgör nära 80 procent av de totala kommunala intäkterna. Skattesatsen för Varbergs kommuninvånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar. Mer om kommunens skattesatser.

Kommunerna får också bidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna och andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Vissa av kommunens verksamheter får in pengar genom avgifter och taxor.

Kommunens budget

På sidorna om kommunens budget hittar du bland annat information om hur vi planerar inför framtiden och hur pengarna ska användas de kommande åren.

Årsredovisning och uppföljningsrapporter

Förvaltningar och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Detta sammanfattas i olika uppföljningsrapporter fem gånger per år.

Nuläges- och omvärldsanalys

Varje år görs en nuläges- och omvärldsanalys som hjälper oss skapa samsyn om nuläget i kommunen och bidra till ökad kunskap kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Varbergs kommun står inför. En uppdatering av analysen lanseras årligen i januari inför det stundande budgetarbetet.

Analys 2023 en egen webbplats och är helt digital.

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Jens Otterdahl Holm
0340-885 49

jens.otterdahl.holm@varberg.se

Självservice & blanketter