Sök

Ekonomi

Här kan du läsa och lära dig mer om kommunens ekonomi. Den modell vi tillämpar är ram- och målstyrning.

En gemensam utgångspunkt för alla verksamheter är kommunfullmäktiges fyra strategiska målområden med prioriterade mål. Planering i Varbergs kommun handlar om att värdera, prioritera och välja bort för att ge verksamheterna tydliga förutsättningar. För att kunna utveckla behöver vi självklart också följa upp det vi gör.

Kommunalskatt

Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som utgör nära 80 procent av de totala kommunala intäkterna. Skattesatsen för Varbergs kommuninvånare ligger sedan 2012 på 20,33 procent, för beskattning av löneinkomster, pensioner och sociala ersättningar.

Planering och uppföljning

På sidorna om Budget hittar du bland annat information om hur vi planerar inför framtiden och hur pengarna ska användas de kommande åren.

Förvaltningar och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. Detta sammanfattas i olika uppföljningsrapporter fem gånger per år.

ikon

Kontakta oss

Ekonomidirektör

Jens Otterdahl Holm
0340-885 49

jens.otterdahl.holm@varberg.se


Kassan har öppet:
Måndag-onsdag
kl. 09.00-12.00
Torsdag
kl. 09.00-12.00 och
16.00-18.00
Fredag
kl. 09.00-12.00

Självservice & blanketter