Bostad med särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en omfattande psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till en bostad med särskild service. Det finns olika former av boenden beroende på hur stort hjälpbehov du har. Målet med en bostad med särskild service är att du ska kunna leva och bo så likt andra människor som möjligt.

Bostaden hyrs av socialtjänsten genom ett andrahandskontrakt och är ditt privata hem. Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden.

Mat och hyra betalas separat och du bor i nära anslutning till personal som finns till hands för att hjälpa till med stöd i vardagliga sysslor. Personal finns tillgänglig dygnet runt för stöd och hjälp.

I boendet ingår insatser så att du får stöd och träning utifrån just dina behov. Exempelvis stöd med din personliga omvårdnad och stöd för att självständigt kunna utföra vardagssysslor i ditt eget boende såsom städning, tvätt och inköp.

Ansökan

Läs om hur du ansöker om bostad med särskild service för vuxna med psykisk funktionsnedsättning på sidan Ansökan om stöd och hjälp till dig med funktionsnedsättning.

Senast publicerad: