Sandupptagning

Under våren startar vi med att sopa upp sanden efter vinterns halkbekämpning. Här kan du se i vilken ordning vi sopar gator och gång- och cykelvägar i kommunen.

Årets sandupptagning är igång. Arbetet är väderberoende och så länge snö eller halka kan komma tillbaka, utförs ingen sandsopning.

Vi sopar med två maskiner. Först en lite större som grovsopar. Därefter kommer en mindre som finputsar och tar upp det den första maskinen inte får med sig.

Vi sopar ett område i taget och då försöker vi köra gång- och cykelvägar parallellt. Vi prioriterar de större pendlingsstråken för gång och cykel i första hand, sedan de mindre gång- och cykelvägarna. Arbetet utförs dagtid.

Det varierar hur lång tid sandupptagningen tar i ett område därför kan vi inte ange när vi kommer till nästa. Varje område kan ta cirka 1-2 veckor om allt går enligt plan. När vi har halkbekämpat mer än vanligt tar det också längre tid att sopa upp gruset.

Sandupptagning centrala Varberg

I år kör vi område 2, 3, 4, 5, 6 och 1, i den ordningen. Omådena visas i kartan Områdesfördelning sandupptagning Pdf, 410.6 kB..

Aktuellt

Just nu kör vi i område 5.

Sandupptagning serviceorterna

Vi varierar turordningen för sandupptagningen år för för. Kommunens entreprenör sköter sandupptagningen i serviceorterna.

I år kör vi enligt ordningen Träslövsläge, Sibbarp, Tvååker Himle, Hunnestad, Skällinge, Rolfstorp, Gödestad, Valinge, Gunnarsjö, Kungsäter, Karl-Gustav, Veddige, Derome, Varberg Nord, Trönningenäs, Bläshammar, Tångaberg, Åskloster, Limabacka, Väröbacka och Bua.

Trasig maskin

Sopmaskinen som kör i serviceorterna har gått sönder och är på reparation. Det gör att vi ännu inte kan sopa i Veddige, Limabacka, Väröbacka samt Bua.

Uppsamlingsrundor

När vi kört alla områden gör vi på flera ställen ännu en insats för att sopa där vi inte kommit åt första gången, vilket exempelvis kan bero på att det stått parkerade bilar på gatan.

I cenrum, Träslövsläge, Tvååker, Bua och Skällinge kör vi med två olika maskiner så om inte allt försvinner med första maskinen tar maskin nummer två hand om det.

Fastighetsägare

Du som är fastighetsägare får gärna sopa ut gruset i gatan från din trottoar innan vi kommer med sopmaskinen, men inte löv och grenar eftersom maskinen då har svårt att få med sig gruset.

Olika ansvar

Som kommun ansvarar vi för sandupptagningen på de kommunala gatorna och vägarna. Utanför tätorten ansvarar Trafikverket för skötseln på statliga vägar och vägföreningar på enskilda vägar.

Sandupptagning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola behöver sopningen på skolgårdar och parkeringar i anslutning till dessa byggnader ske när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer sopning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Sopning året runt

Vi arbetar vanligtvis med sandupptagning under våren. Resterande del av året körs sopmaskinen kontinuerligt för att att hålla rent, så kallad barmarksrenhållning.

Detta händer med sanden

När sanden/fliset sopats upp och transporterats till vårt upplag tar vi prover och skickar för analys. Om den inte är förorenad används den som fyllnadsmassa i våra byggprojekt. Om sanden/fliset är förorenat körs den till deponi.

Felanmälan

Om det gäller något fel gällande sandsopningen hänvisar vi till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

Publicerad den:

Senast Ändrad: