Tomgångskörning

I Varberg får motorn gå på tomgång max en minut, enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer.

Utsläppen vid tomgångskörning blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Om du vintertid behöver skrapa frost på rutorna så gör det innan du startar bilen.

Undantag från enminutsregeln

Förbudet gäller inte

• om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö

• för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning
(annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Saken utreds sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.

Senast publicerad: