Snöröjning och halkbekämpning

Vi ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på kommunala gator och gång- och cykelvägar. Detta utförs av oss själva och anlitade entreprenörer.

Vinterväghållningen ska skötas så att god trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet uppfylls. Om vi gör en insats beror exempelvis på väderprognos, faktisk väderlek och typ av snö som faller. Snöröjning startar som regel när snödjupet uppgår till fyra centimeter på gång- och cykelvägar. På övriga gator och vägar gäller sex centimeters snödjup.

Halkbekämpning görs i samband med snöröjning och vid risk för halka. De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har högst prioritet. Gator och gång- och cykelvägar halkbekämpas med stenflis med saltinblandning.

Så går snöröjningen och halkbekämpningen till

Vi startar med halkbekämpning på de större lederna i tätorten, som exempelvis Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg, där kollektivtrafiken går. Sedan börjar vi i de centrala delarna och jobbar oss utåt. De större gatorna körs först och därefter bostadsgatorna. Vi försöker prioritera större cykelvägar, så kallade cykelpendlingsstråk.

Många olika aktörer snöröjer

Det är inte bara kommunen som snöröjer gatorna. Utanför centrala Varberg ansvarar Trafikverket - för de större vägarna - eller olika vägföreningar. I Träslövsläge, Tvååker och Bua sköter kommunen snöröjningen med hjälp av entreprenörer. Även fastighetsägare ansvarar för att snöröja trottoaren utanför sin fastighet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Kommunen snöröjer och halkbekämpar gångbanor i centrum som gränsar till kommunal mark. Men du som äger ett hus eller en fastighet ansvarar för att skotta och halkbekämpa samtliga trottoarer som gränsar till din fastighet. Att ansvaret för trottoaren ligger på fastighetsägaren är inte något unikt för Varberg.

För att snöröjningsfordonen ska komma fram är det viktigt att se till att inga buskar eller träd hänger ut från fastigheten.

Fastighetsägare ansvarar även för att förhindra ras av snö och is från fastighetens tak. Men också för att öppna upp till sin egen fastighet, det vill säga skotta bort vallarna som plogbilen åstadkommer.

Om du som fastighetsägare har en gångbana utanför din fastighet behöver du sköta den. Tänk på att:

  • Ta bort ogräs och skräp.
  • Ta bort snö och is som gör det svårt för gående. Sanda när det är halt.
  • Sopa och ta bort sand.
  • Hålla galler till rännstenstensbrunnar fria från snö och is. Inte sopa ned skräp i brunnen.

Gratis sand för avhämtning

Visste du att du kan hämta gratis sand (sandningsflis) för halkbekämpning på parkeringen vid Arena Varberg, Kattegattsvägen. Glöm inte hink!

Snöröjning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola kan snöröjning och halkbekämpning på skolgårdar och parkeringar behöva ske i anslutning till dessa byggnader när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer plogning och sandning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina frågor, önskemål eller synpunkter som har med den kommunala servicen att göra. Använd gärna vår e-tjänst för synpunkter:

Kontakta Varbergs kommun - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Felanmälan

Har du upptäckt något som är fel eller trasigt? Du kan göra en felanmälan via vår e-tjänst så försöker vi ta hand om ärendet så bra som möjligt.

Felanmälan - Varbergs kommun Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: