Sök

Sandupptagning

Ett säkert vårtecken är när sopmaskinerna börjar sopa upp sanden efter vinterns halkbekämpning. Här kan du se i vilken ordning vi sopar gator och gång- och cykelvägar i kommunen.

Sandupptagning

Foto: Mostphotos

Sandupptagningen pågår vanligtvis under hela våren. Arbetet är väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning. Årets sandupptagning är avslutad.

Turordning i centrala Varberg

Vi startar med de större lederna i tätorten, till exempel Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg där kollektivtrafiken går. Sedan börjar vi i de centrala delarna och jobbar oss utåt. De större gatorna körs först och sedan bostadsgatorna. Även sopning av gång- och cykelvägar i tätorten görs. Denna maskin körs i tvåskift. Övriga maskiner och manuella insatser utförs dagtid.

Vi sopar enligt områdesfördelningen som finns i sandupptagningskartan Pdf, 511.9 kB. avseende gator och vägar.

Sandupptagning utanför centrum:

Vi varierar turordningen för sandupptagningen i vägföreningar från år till år. Kommunens entreprenör sköter sandupptagningen i serviceorterna. Det varierar hur lång tid sandupptagningen tar i ett område vilket gör att det är svårt att ange när vi kommer till nästa. Varje område kan ta cirka 1-2 veckor om allt går enligt plan. Årets turordningen såg ut så här:

Sopa ut från trottoaren

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut gruset i gatan från din trottoar men gör det gärna innan vi kommer med sopmaskinen. Sopa inte ut exempelvis löv och grenar eftersom maskinen då har svårt att få med sig gruset.

Vem ansvarar?

Som kommun ansvarar vi för sandupptagningen på de kommunala gatorna och vägarna. Utanför tätorten ansvarar Trafikverket för skötseln på statliga vägar och vägföreningar på enskilda vägar. Vem som är väghållare kan du se i denna karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tvåskift på gång- och cykelbanor

När det gäller sandupptagning på gång- och cykelvägar körs dessa oftast i tvåskift för att underlätta cykling i kommunen. I centrum prioriterar vi de större pendlingsstråken i första hand, sedan de mindre gång- och cykelvägarna. Turordningen för sandupptagning på gång- och cykelvägarna i kommunens serviceorter är densamma som nämns ovan.

Uppsamlingsrundor

När vi kört alla områden gör vi på flera ställen ännu en insats för att sopa där vi inte kommit åt första gången (vilket exempelvis kan bero på att det stått parkerade bilar på gatan). I vår uppsamlingsrunda använder vi ofta en mindre maskin som kommer åt bättre.

Sandupptagning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola behöver sopningen på skolgårdar och parkeringar i anslutning till dessa byggnader ske när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer sopning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Sopning året runt

Vi arbetar vanligtvis med sandupptagning under våren. Resterande del av året körs sopmaskinen kontinuerligt för att att hålla rent, så kallad barmarksrenhållning.

Vad händer med sanden?

Tidigare har vi tagit prov på sanden/fliset och om den inte är förorenad används den som fyllnadsmassa i våra byggprojekt. Om fliset är mycket förorenat körs sanden till deponi. Vi har i nuläget inga ytor att lägga sanden för noggrann analys. Det är därför osäkert vad vi ska göra med sanden efter upptagning.

Synpunkter eller felanmälan?

Om det gäller något fel gällande sandsopningen hänvisar vi till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter