Sök

Sandupptagning

Ett säkert vårtecken är när sopmaskinerna börjar sopa upp sanden efter vinterns halkbekämpning. Här kan du se i vilken ordning vi sopar gator och gång- och cykelvägar i kommunen.

Sandupptagning

Foto: Mostphotos

Sandupptagningen år igång och pågår under hela våren. Arbetet är väderberoende, snö och halka kan komma tillbaka och då utförs ingen sandsopning.

Sopa ut från trottoaren

Som fastighetsägare får du gärna sopa ut gruset i gatan från din trottoar men gör det gärna innan vi kommer med sopmaskinen.

Turordning i centrala Varberg

Vi börjar sopa de större lederna i tätorten, till exempel Träslövsvägen, Västra Vallgatan och Birger Svenssons väg där kollektivtrafiken går. Sedan börjar vi i de centrala delarna och jobbar oss utåt. De större gatorna körs först och sedan bostadsgatorna.
Vi sopar enligt följande turordning, se karta Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB):

Område 3 - här sopar vi just nu
Område 5 - här sopar vi just nu
Område 1 - klart
Område 4 - här sopar vi just nu
Område 2 - här sopar vi snart
Område 6 - här sopar vi snart.

När det gäller Trönninge ska asfaltering av Lindbergsvägen bli klar innan vi sopar mer på den sträckan.

Sandupptagning utanför centrum:

Vi varierar turordningen för sandupptagningen i vägföreningar från år till år. Kommunens entreprenör sköter sandupptagningen i serviceorterna. Det varierar hur lång tid sandupptagningen tar i ett område vilket gör att det är svårt att ange när vi kommer till nästa. Varje område beräknas ta cirka 1-2 veckor om allt går enligt plan.

Här sopar vi just nu:

Veddige/Derome
Skällinge
Rolfstorp
Kungsäter/Karl-Gustav
Himle
Tvååker

Här sopar vi snart:

Trönninge

Här har vi sopat/sopar vi just nu:

Bua
Väröbacka
Åskloster
Tångaberg
Bläshammar
Norra näs Träslövsläge

Övriga områden planeras in och listas här efter hand. Sandsopning i Lugnet avvakar vi med tills asfaltering gjorts på Lindbergsvägen, innan vi sopar mer på den sträckan.

Vem ansvarar?

Som kommun ansvarar vi för sandupptagningen på de kommunala gatorna och vägarna. Utanför tätorten ansvarar Trafikverket för skötseln på statliga vägar och vägföreningar på enskilda vägar. Vem som är väghållare kan du se i denna karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tvåskift på gång- och cykelbanor

När det gäller sandupptagning på gång- och cykelvägar körs dessa oftast i tvåskift för att underlätta cykling i kommunen. I centrum prioriterar vi de större pendlingsstråken i första hand, sedan de mindre gång- och cykelvägarna. Turordningen för sandupptagning på gång- och cykelvägarna i kommunens serviceorter är densamma som nämns ovan.

Uppsamlingsrundor

När vi kört alla områden gör vi på de flesta ställen ännu en insats för att sopa där vi inte kommit åt första gången (vilket exempelvis kan bero på att det stått parkerade bilar på gatan). I vår uppsamlingsrunda använder vi ofta en mindre maskin som kommer åt bättre.

Sandupptagning vid förskolor och skolor

För att garantera säkerheten för barn i förskola och skola behöver sopningen på skolgårdar och parkeringar i anslutning till dessa byggnader ske när barn, personal och vårdnadshavare inte är på plats. Därför förekommer sopning på kvällar och delvis även nattetid och på helger då ytorna är tomma och tillgängliga.

Sopning året runt

Vi arbetar vanligtvis med sandupptagning under våren. Resterande del av året körs sopmaskinen kontinuerligt för att att hålla rent, så kallad barmarksrenhållning.

Vad händer med sanden?

Vi tar prov på sanden/fliset och om den inte är förorenad används den som fyllnadsmassa i våra byggprojekt. Om fliset är mycket förorenat körs sanden till deponi.

Synpunkter eller felanmälan?

Om det gäller något fel gällande sandsopningen hänvisar vi till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter