Sök

Fullständiga tävlingsregler

Alla som deltar i resvaneundersökningen har möjlighet att delta i en tävling. Tio vinnare får var sitt presentkort från Varbergs Krögarförening värt 500 kr. Presentkortet är giltigt på över 40 restauranger i Varberg.

För att vara med i tävlingen behöver du:

  • Ha minst fem godkända dagar i appen. (För att en dag ska bli godkänd behöver du granska informationen som appen har registrerat om dig under dagen och godkänna att den stämmer.)
  • Svarar på en klurig tävlingsfråga.
  • Uppge dina kontaktuppgifter i bakgrundsenkäten. (Kontaktuppgifterna hanteras enbart av leverantören som använder dem för att administrera tävlingen. Personuppgifterna raderas efter undersökningens slut och kommer inte att förmedlas vidare till tredje part.)

Så går det till

När resvaneundersökningen är avslutad sammanställs alla inkomna tävlingssvar. Då görs en kontroll av antal inskickade dagar och vilka som svarat rätt på frågan som ställs i appen. Om fler än 10 personer skickar in rätt svar, utses vinnare via lottning.

Vem utser vinnare?

Juryn består av representanter från hamn- och gatuförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. Juryn hanterar inga personuppgifter utan får anonymiserade svar från leverantören av resvaneundersökningen.

Pris

Tio vinnare får var sitt presentkort hos Varbergs Krögarförening värt 500 kronor. Presentkortet är giltigt på över 40 restauranger i Varberg.

Vem kan vinna

För att delta i tävlingen behöver tävlingsdeltagaren:

  • Har deltagit i resvaneundersökningen samt skickat in och godkänt minst fem dagar.
  • Svarat rätt på tävlingsfrågan.
  • Angivit korrekta kontaktuppgifter.

När tävlingen är avslutad kommer detta att redovisas på varberg.se, vinnare kontaktas direkt via angivna kontaktuppgifter.

Om leverantören inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på någon utav vinnarna genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom trettio dagar sker en ny lottning av vinnare.

Övrigt

Varbergs kommun/leverantören är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Varbergs kommuns/leverntörens rimliga kontroll. Exempel på detta är tekniska problem som gör att deltagarens bidrag inte kommer fram till leverantören, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingens upplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

Varbergs kommun/leverantören ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten. Varbergs kommun/leverantören ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter