Foto som visar plats för ny konstgräsplan i Väröbacka. Kyrkan i bakgrunden och skolan till vänster i bild.

Foto som visar plats för den nya konstgräsplan i Väröbacka.

Väröbacka konstgräsplan

Vi planerar att anlägga en konstgräsplan i Väröbacka för att möjliggöra en aktiv fritid i norra delen av kommunen.

Konstgräsplanen placeras i närheten av Väröbacka idrottshall på kommunens mark och kan användas av skolan.

Utbyggnad av idrottshallens omklädningsrum och konstgräsplan samordnas med projektet Väröbacka grundskola.

Serneke är upphandlad entreprenör för byggnationen och Varbergs Fastighet är projektledarorganisation.

Tidplan

Bygget startar under mars 2024 med invigning av konstgräsplanen under hösten 2024.

Följ bygget

Konstgräsplan Väröbacka | Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Jenny Jakobsson
Projektledare

Fakta

Vi planerar för en ny konstgräsplan i Väröbacka.

Från idé till färdigt bygge

 1. Genomfört

  Behovsanalys

  Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

 2. Genomfört

  Åtgärdsval

  I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

 3. Genomfört

  Förstudie

  Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

 4. Genomfört

  Investeringsbeslut

  Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

 5. Genomfört

  Planering

  Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

 6. Pågående

  Byggnation

  Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

Färdig byggnad