Flygfotobild över kvarteret

Foto: Slagboom en Peeters

Birger Svenssons väg, Ekorren

I norra centrum, längs Birger Svenssons väg, planeras flera nya flervåningshus.

Vid Birger Svenssons väg, mellan Boråsgatan och Brunnsbergsgatan, planerar flera fastighetsägare att bygga nya flervåningshus inom kvarteret Ekorren. Här planeras både hyresrätter och bostadsrätter, verksamhetslokaler och ett mindre torg.

Området är en entré norrifrån till centrala Varberg och har ett attraktivt läge nära centrum, skolor och arbetsplatser.

Pågående detaljplan

Fler bostäder i norra stadskärnan

Utbyggnad av infrastruktur

Som en följd av detaljplanen kan Brunnsbergsvägen göras om och bli mer attraktiv för gång- och cykeltrafik.

Tidplan

Planerad byggstart är i dagsläget inte fastställd.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Johanna Kling
Exploateringsingenjör

Fakta

Längs Birger Svenssons väg planerar Maleryd, Derome och KCM Fastigheter att bygga nya bostadshus med lägenheter i olika storlekar samt bygga om befintliga fastigheter.

Fastighet: Ekorren 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 och 18 samt delar av Getakärr 1:1