Flygfoto av kvarteret mittemot Hajen, verksamhetslokaler och grönyta.

Foto: Slagboom en Peeters

Birger Svenssons väg, Kaskelotten och Rockan

Som ett led i utvecklingen av norra stadsområdet planeras ett helt nytt bostadsområde längs med Birger Svenssons väg.

Ett helt nytt bostadsområde med flerbostadshus, kontor och handel planeras på fastigheterna norr om Monarkvägen och öster om Birger Svenssons väg.

En utveckling av området följer kommunens mål och strategier och bidrar till att skapa en tät och funktionsblandad stad.

Pågående detaljplan

Arbetet med detaljplanen prövar ändring av markanvändningen i området från industrimark till kvartersmark för bostäder.

Ett nytt bostadsområde utmed Birger Svenssons väg

Tidplan

Arbetet med detaljplanen påbörjades under 2023 och beräknas vara färdigt inom tre till fem år.

Senast publicerad:

Kontakt
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Kontakt fastighetsbolag

  • KASKELOTTEN - Maleryd Fastigheter
  • Varbergskaskelotten Fastighets AB
  • KB Pralinen i Åbro

Fakta

Ett helt nytt bostadsområde med flerbostadshus, kontor och handel planeras utmed Birger Svenssons väg mitt emot stormarknaden Hajen.

Fastighet: Kaskelotten 1, 2, 3 och Rockan 3