Skiss på flerbostadshus

Skiss: Arkkas arkitekter

Bryggaregatan, Almeberg

I hörnan Bryggaregatan och Mellangatan planeras ett flerbostadshus.

KCM Fastigheter vill ersätta villabebyggelse med flerbostadshusKCM Fastigheter vill ersätta villabebyggelse med ett flerbostadshus som innehåller 10-12 lägenheter. Projektet är ett exempel på förtätning i stadskärnan för att öka antalet bostäder utan att ta ny mark i anspråk.

Lagakraftvunnen detaljplan

Almeberg 15 Pdf, 6 MB.

Tidplan

Exploatören inväntar bygglov för fastigheten.

Karta

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Sara Dahlström
Exploateringsingenjör

Fakta

I hörnan Bryggaregatan och Mellangatan planeras ett flerbostadshus.

Fastighet: Almeberg 15