Flygfoto över Hunnestad och väg mot Klastorp

Foto: Slagboom en Peters

Hunnestad, bostadsområde

I Hunnestad planerar vi för ett nytt bostadsområde och plats för förskola.

Området som planeras för blandade bostäder och förskola är cirka 5 hektar stort och är idag jordbruksmark. Området ligger norr om bostadsområdet Mångleberg och cirka 300 meter norr om kyrkan i Hunnestad. Fastigheten ägs av Varberg kommun.

Detaljplan

Kommunen har sökt och fått planbesked i december 2022. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjas under hösten 2024.

Tidplan

Området planeras att markanvisas för flerbostadshus efter att detaljplanen varit på samråd.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Ylva Larsson Rosander
Exploateringsingenjör

Fakta

I Hunnestad planerar vi för ett nytt bostadsområde och plats för förskola.

Fastighet: Hunnestad 12:25